Nee is géén optie!

PRIVACYVERKLARING Rixax Container en Reklame Verhuur B.V.

PRIVACYVERKLARING Rixax Container en Reklame Verhuur B.V.

Persoonsgegevens

Deze verklaring is bedoeld voor de klanten en/of leveranciers van Rixax Container en
Reklame Verhuur B.V. In deze verklaring wordt nader ingegaan op de wijze waarop Rixax
Container en Reklame Verhuur B.V. omgaat met de door u verstrekte persoonsgegevens.
Een “persoonsgegeven” zegt iets of zou iets kunnen zeggen over een natuurlijk persoon.
Een gegeven is vrij snel aan te merken al seen persoonsgegeven en kan door de combinatie
met andere gegevens een persoonsgegeven worden. Voorbeelden van persoonsgegevens
zijn: naw-gegevens, e-mailadressen, ip-adressen, telefooonnummers.
Rixax Container en Reklame Verhuur B.V. vraagt aandacht voor het feit dat de
persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden verzameld en worden gebruikt omdat dit
noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt
zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten
inkopen.
Zonder deze gegevens zou het onmogelijk zijn om u een offerte kunnen toesturen, te kunnen
bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde dienst dient te voldoen,
werkzaamheden te verrichten, te factureren, te betalen en met u vlot en efficiënt te kunnen
communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of
onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de
hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer,
tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen
die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website.
Onze website maakt gebruik van tracking cookies indien u daar toestemming voor heeft
gegeven. Dit doen wij om informatie te verzamelen over uw internetgedrag zodat wij u
gericht aanbiedingen kunnen doen. U mag uw toestemming te allen tijde intrekken. Uw
gegevens worden maximaal één jaar bewaard.
Wij plaatsen daarnaast functionele cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze website
eenvoudig te maken.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van de overeenkomst is het mogelijk dat wij uw
persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen in onze opdracht werkzaamheden
uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen
van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van
uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte
verstrekt. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw
persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

Direct marketing

Indien u ons toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens
bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen
van onze bestaande en nieuwe diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen.
Iedere keer dat wij u een mailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen
prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Uw rechten

U heeft het recht:

Openingstijden

MA t/m VRIJ

Zaterdag

Zondag

06:00 - 17:00

08:00 - 16:00

GESLOTEN

Calamiteiten

Bij calamiteiten zijn wij 24/ 7 bereikbaar.

Mocht u nog vragen en of aanvullende informatie wensen, kunt u uiteraard te allen tijden met ons contact opnemen.