Veilig en efficient leren werken

Rixax Opleidingen

Opleidingscentrum Rixax biedt cursussen en examens gericht op veiligheid, vakkennis en mobiliteit.

Opleidingen

Veel diploma’s en certificaten zijn verplicht om aan het werk te kunnen. Onze jarenlange ervaring leert echter ook dat in de dagelijkse praktijk het werk altijd voorrang krijgt. Daarom staan flexibiliteit en klantgerichtheid centraal in onze aanpak.

Bij vooruitgang denkt u aan groei en financiële zekerheid, dit kunt u bereiken wanneer uw personeel optimaal inzetbaar is. Rixax heeft jarenlange ervaring met het organiseren en faciliteren van de meest gangbare opleidingen die voor uw werknemers cruciaal zijn. Wij bieden de opleidingen regelmatig aan. zowel intern bij ons als bij u op locatie behoren tot de mogelijkheden.

Als u de opleiding correct afrondt ontvangt u een waardevol pas en certificaat. Hiermee kunt u aantonen dat u voldoet aan de wettelijke verplichting van deskundigheid. Belangrijker nog, u weet precies hoe u uw werkzaamheden en kennis zo efficiënt mogelijk en op een veilige manier kunt uitvoeren.

Wij staan garant voor kwaliteitsopleidingen en vakopleidingen op maat. Rixax kan iedere cursus voor u verzorgen, van IPAF (hoogwerker) tot PASMA (rolsteiger). Heftruck, etc. Laat het ons weten en wij gaan voor u aan de slag.

Kies een opleiding

Keuring van valbeveiliging

Keuring elektrisch gereedschap

Training bhv

Veilig werken met heftrucks

introductie ipaf

Keuring van klimmateriaal

Introductie pasma

Keuring van valbeveiliging

Harnassen, vallijnen en andere valbeveiliging zijn er voor uw veiligheid. Hier moet u van op aan kunnen en het is daarom van belang dat deze regelmatig gecontroleerd worden.

Deze inspectie volgens NEN 360, 361 en 365, dient minimaal eens per jaar uitgevoerd te worden, en vaker wanneer het gebruik of de omstandigheden daar aanleiding toe geven. Een jaarlijkse inspectie is een moment opname, maar het is met name met valbeveiliging zeer belangrijk om bij elke gebruik te controleren of ze nog veilig zijn. Wij kunnen u hiermee van dienst zijn met advies en het uitvoeren van de inspecties en het verstrekken van rapporten en certificaten.

Persoonlijk advies

Tijdens kantooruren zijn wij bereikbaar op telefoonnummer 036-5323623. U kunt hier direct met uw vragen terecht en wij kunnen direct een prijsschatting maken op basis van uw situatie. Ook kan er direct een afspraak worden ingepland.

Keuring elektrisch gereedschap

Electrisch gereedschap moet veilig zijn. Dit is niet alleen voor u zelf van belang maar wordt ook vereist door wettelijke regelingen en Arbo-besluiten. De norm waaraan gereedschap moet voldoen is de NEN 3140 norm en op steeds meer plaatsen wordt er gecontroleerd of uw gereedschap hieraan voldoet.

Keuringen

Rixax Verhuur verzorgt de NEN 3140 keuring, wij hebben alle apparatuur, kennis en certificering voor het keuren van al uw electrische apparatuur en gereedschappen. Keuringen kunnen zowel op locatie als in onze werkplaats worden uitgevoerd.

Wat en hoe vaak moet er gekeurd worden?

Machines, gereedschappen en eigenlijk alles wat een electrisch gevaar op kan leveren moet gekeurd worden. Hoe vaak iets gekeurd moet worden hangt af van dat risico. Voor gereedschap komt uit de risico evaluatie eigenlijk altijd dat de periode van geldigheid een jaar moet zijn. Een keuring is en blijft een momentopname, dus het blijft van belang uw gereedschap/machine te onderhouden en te laten herkeuren wanneer dat nodig is, al is de termijn nog niet verstreken.

Identificatie en rapportage

Niet alleen moet er een keuringssticker op de machine staan, er moet ook een gekoppeld certificaat zijn. Wij graveren een uniek nummer voor uw bedrijf op de machine, en dit nummer wordt samen met de gegevens over de locatie of wie de machine in beheer heeft, samen met de uitkomsten van de keuring in een rapport opgenomen. U heeft daarmee niet alleen de machines gekeurd, maar u heeft ook direct een overzicht van de aanwezige machines.

Persoonlijk advies

Tijdens kantooruren zijn wij bereikbaar op telefoonnummer 036-5323623. U kunt hier direct met uw vragen terecht en wij kunnen direct een prijsschatting maken op basis van uw situatie. Ook kan er direct een afspraak worden ingepland.

Training BHV

Onze ervaren docenten leiden uw medewerkers op tot volwaardige bedrijfshulpverleners in slechts één dag!

Een BHV-er (bedrijfshulpverlener) kan Eerste Hulp verlenen en een beginnende brand bestrijden. De cursus BHV is een zeer praktisch ingerichte cursus en dus zeker niet saai! De Arbo-wet verplicht iedere organisatie om minimaal één BHV-er aan te wijzen. Een BHV-er kan op elke afdeling in een organisatie werkzaam zijn. Bij grotere bedrijven moeten er meerdere BHV-ers aanwezig zijn. Er is geen specifieke vooropleiding vereist om aan de cursus BHV deel te nemen. Elk bedrijf of inrichting heeft goed opgeleide BHV-ers nodig met praktijkinzichten en ervaring. Met onze cursus BHV bereiden wij u voor op calamiteiten. De cursus wordt gegeven door een instructeur, die voldoet aan de kwalificatie-eisen van de NIBHV.

Wat is de BHV basis?

Deze opleiding is bedoeld voor alle medewerkers die nog géén BHV diploma hebben. De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Onze gecertificeerde instructeurs behandelen in deze opleiding de volledige lesstof; Levensreddende handelingen, brandbestrijding, AED, communicatie tijdens calamiteit, het veilig ontruimen van een pand en het fungeren als aanspreekpunt voor hulpdiensten.

Herhalingscursus BHV

Door elk jaar de herhalingscursus BHV te volgen, kunt u de geldigheid verlengen en blijft u geregistreerd staan als officieel BHV-er. U voldoet hiermee aan de wettelijke verantwoordelijkheid voor een veilige werkplek.

Examen

Door de gehele cursusdag heen wordt u beoordeeld op praktijkverrichtingen gevolgd door een theorie examen. Heeft u beide onderdelen goed doorlopen dan ontvangt u een NIBHV basisdiploma BHV en een legitimatiepas. Gaat het om een complete BHV cursus of een herhaling, bij ons bent u op het juiste adres. Wij bieden u ook de mogelijkheid om te kiezen voor losse of maatwerk modules, hetzij incompany of bij ons trainingscentrum.

Heeft u andere wensen voor het opleiden van BHV-ers? Neem dan gerust contact met ons op via 036-5323623 of stuur ons een bericht via [email protected]

Veilig werken met heftrucks

Voor het bedienen van een heftruck is specifieke deskundigheid vereist. U weet wellicht hoe de machine in de praktijk werkt, maar het is belangrijk dat u zich ook bewust bent van eventuele risico’s. Met de eendaagse heftruckopleiding van Rixax Verhuur zorgt u voor de juiste papieren en kunt u correct, veilig en efficiënt een heftruck bedienen. Met het heftruckcertificaat van Rixax Verhuur beschikt u over kennis van een veilige werkomgeving en heeft u de kunde en vaardigheden om veilig te kunnen werken met de heftruck.

Waarom een Heftruck certificaat?

De verzekeraar wil dat je als werkgever voldoet aan de Arbowetgeving. Naast de aantoonbare instructie staat in de Arbowet dat een werkgever zijn werknemers een veilige werkplek moet geven. De verzekeraar stelt dit vaak als voorwaarde in de polis. Indien de heftruckchauffeur geen aantoonbare instructie heeft gehad en niet in een veilige omgeving werkt, dan wordt in principe de werkgever aansprakelijk gesteld bij schades en ongevallen. Een medewerker wordt aantoonbaar deskundig als hij een heftruckopleiding volgt. Maar hij moet zijn kennis en vaardigheden ook actueel houden. Dit kan door middel van een hercertificering. Het volgen van een heftruck opleiding bij Rixax Verhuur betekent dat de cursist er zeker van is dat hij de juiste
instructie en kennis krijgt om veilig met een heftruck te kunnen werken. Het heftruckcertificaat bewijst dit.

Voor wie?

De heftruckopleiding is geschikt voor ervaren en minder ervaren heftruckgebruikers. U kunt de opleiding volgen voor verschillende type heftrucks. We werken altijd met de machine waarop u aan de slag gaat.

De cursusdag

De opleiding duurt één dag en bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. In de ochtend behandelen we de theorie, ’s middags gaan we op de heftruck aan de slag. Op beide onderdelen wordt u geëxamineerd.

Cursusinhoud

Erkend certificaat TÜV

De TÜV is een gerenommeerde internationale organisatie die zich bezighoudt met certificering en keuring van onder andere materieel, opleidingen en arbeidsprocessen. Nadat u het theorie- en praktijkexamen van de opleiding succesvol heeft afgerond, ontvangt u een erkend TÜV-heftruckcertificaat. Het certificaat is vijf jaar geldig.

Wij gaan voor kwaliteit!

De heftruckopleidingen van Rixax Verhuur zijn goed onderbouwd en kwalitatief sterk. Haal uw heftruck certificaat bij Rixax Opleidingen, wij geven u de correcte instructie en kennis om veilig te kunnen werken met de heftruck. Als u bij Rixax Verhuur uw heftruckcursus afrondt, wordt dit internationaal erkend als bewijs dat u veilig en professioneel een heftruck kunt bedienen.

Is uw interesse gewekt of heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met Rixax Opleidingen en bel 036-5323623 of stuur een e-mail naar [email protected]

Introductie IPAF

Om de veiligheid van de bediener, personen en objecten in de directe omgeving te kunnen waarborgen is een goede basiskennis nodig van de werking van de hoogwerker en een praktische training volgens (inter)nationaal erkende normen. Steeds meer opdrachtgevers eisen dat op hun werk- of bouwlocatie uitsluitend personen met een voltooide erkende opleiding een hoogwerker mogen bedienen. Rixax Verhuur is hiervoor een gecertificeerd IPAF opleidingscentrum.

De IPAF (International Powered Acces Federation) is een internationale non profit organisatie die zich wereldwijd inzet voor het veilig en effectief gebruik van hoogwerkmaterieel door middel van onder andere IPAF trainingen. De federatie bestaat al sinds 1983 en behartigt de belangen van fabrikanten, dealers, importeurs, verhuurders, gebruikers en opleiders.

De IPAF stimuleert en certificeert opleidingen voor bedieners van hoogwerkers. Rixax Verhuur fungeert als opleidingscentrum voor de IPAF Hoogwerkeropleidingen. Bij Rixax Verhuur kunt u de IPAF trainingen volgen, waarna u een hoogwerker certificaat bemachtigt. Het certificaat toont aan, dat u aan de eisen van de IPAF trainingen heeft voldaan. Het IPAF opleidingscentrum voor de bediening van hoogwerkers is als enige door de Duitse TUV gecertificeerd op grond van de minimum standaard vereisten zoals deze zijn opgelegd in de ISO norm 18878.

De kwaliteit van de IPAF opleidingen en de grondige examen toets termen gaan de genoemde norm echter ruimschoots te boven. Jaarlijks worden er wereldwijd, vanuit meer dan 600 IPAF opleidingscentra, meer dan 100.000 personen opgeleid.

Afhankelijk van het type opleiding bedraagt de duur van de cursus 1 tot max. 2 dagen. De opleidingen bestaan uit een theoretisch en een praktijk gedeelte. Naast de eigen examinering door professionele instructeurs beschikken IPAF instructeurs ook over een licentie om de opleiding te examineren overeenkomstig de VCA toets termen zoals die door de SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) zijn vastgelegd in de GORW (Gids Opleidingen Risicovol Werk).

Keuring van klimmateriaal

Veilig werken op hoogte begint met de aanschaf van het juiste klimmateriaal. Ladders, trappen en steigers moeten van goede kwaliteit zijn en aansluiten op de locatie waar ze gebruikt gaan worden.

Inspectie en reparatie van het klimmateriaal is de volgende stap in het veilig werken met ladders en steigers. De geldende regels hiervoor bevinden zich in het Warenwet besluit draagbaar klimmateriaal en de NEN 2484 (ladders en trappen), NEN 2718 (rolsteigers) normen. Wij kunnen u met beiden helpen, in advies van keuringen en reparaties tijdens het gebruik.

Wat en hoe vaak moet er gekeurd worden?

Alle klimmaterialen welke professioneel gebruikt worden, moeten minimaal eens per jaar gekeurd worden, en waar nodig meer. Er zijn hierin geen uitzonderingen want veiligheid staat echt voorop. Een ongelukje zit in een kleine hoek, een ladder met maar één trede met een scheurtje er in kan al een behoorlijke valpartij veroorzaken met alle gevolgen van dien.

Wie mogen trappen, ladders en steigers keuren?

Voor het keuren van klimmateriaal zijn certificaten en regelmatige scholing nodig. Onze keurmeesters beschikken over alle papieren en laten zich regelmatig bijscholen. Door een up-to-date kennis van regelgeving en veiligheid en brede ervaring in het repareren, kunnen we vele problemen op locatie oplossen zodat u weer verder kunt.

U kunt er voor kiezen om binnen uw organisatie zelf iemand op te leiden om dit werk te verrichten, echter is voor het keuren van klimmateriaal gespecialiseerde kennis vereist, dus bent u waarschijnlijk beter af door het het uit te besteden. Dit neemt u ook een hoop zorgen uit handen.

Introductie PASMA

PASMA, opgericht in 1974, is de associatie van rolsteiger fabrikanten en leveranciers en de enige brancheorganisatie die zich uitsluitend op de internationale rolsteigermarkt richt. Erkend en gerespecteerd als de autoriteit op het gebied van rolsteigers, biedt PASMA een belangrijke bron van informatie, richtlijnen en trainingen aan in de hoogwerksector aluminium rolsteigers.

Jaarlijks gebeuren er met deze alledaagse arbeidsmiddelen nog steeds veel ongevallen. Gemiddeld komen daarbij vijf mensen om het leven en houden tientallen personen blijvend letsel over door een val van een ladder of steiger. Het bouwen van een steiger, standaard of complex, is een specialistisch vak, dat zowel door gespecialiseerde bedrijven als in de particuliere sector wordt toegepast. Ofschoon het gebruik en de omstandigheden hetzelfde zijn: het blijven pijpen en koppelingen of systeemsteigers. Ook al bouw je de steiger voor eigen gebruik, zoals bijvoorbeeld een metselbedrijf of voegbedrijf doet, het blijft een werkplek voor mensen die ook graag na het werk weer heelhuids naar huis willen. Een grote verantwoordelijkheid dus voor diegenen die de steigers monteren. Dat er met name op de kleinere bouwplaatsen het nodige aan schort en er nog steeds op onveilige wijze wordt gewerkt, tonen de jaarlijkse inspectieresultaten van de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) helaas telkens weer aan.

SZW geeft aan steeds meer controles te gaan uitoefenen vanuit de inspectie SZW op het gebied van rolsteigers.

Als er valgevaar wordt aangetroffen zal er onherroepelijk een hoge boete volgen en zullen de werkzaamheden worden stilgelegd. Bij het aantreffen van andere onveilige situaties zullen de inspecteurs passende maatregelen afdwingen om ervoor te zorgen dat er veilig gewerkt kan worden.

Rixax Verhuur staat garant voor kwaliteitsopleidingen en vakopleidingen op maat en biedt ondermeer ook de genoemde pasma-rolsteigertraining aan. Wij onderscheiden ons van collega-opleiders door écht naar de klant te luisteren en ‘op maat’ trainingen te verzorgen; Nee is géén optie!

Wij kunnen iedere cursus verzorgen, vertel wat uw wensen zijn en wat u van ons verwacht. Dan bieden wij u een passende oplossing en komen eventueel kosteloos langs om de locatie en faciliteiten te bekijken en te bezien wat de mogelijkheden zijn.

Neem contact met ons op via 036-5323623 of stuur ons een bericht via [email protected]

Opleiding aanvragen?

Geinteresseerd in onze opleidingen? Vul dan snel onderstaand formulier in en dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op. Maatwerk is altijd mogelijk.